ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Zawody męskie i kobiece

Strona 277 z 318
Zawody męskie i kobiece

Na europejskim rynku pracy można zauważyć wyraźny podział na zawody, w których dominują kobiety i zawody, w których dominują mężczyźni. Jak wskazuje najnowsze raport opublikowany przez Eurofound, 60% kobiet i 64% mężczyzn pracuje w zawodach, w których praca w dużej mierze uwarunkowana jest posiadaną płcią.

Grupami zawodowymi typowo męskimi okazały się być w szczególności robotnicy budowlani (tylko 1% grupy stanowiły kobiety); kierowcy i operatorzy pojazdów (4% grupy stanowiły kobiety); czy pracownicy obróbki metali (5% grupy stanowiły kobiety).

Największy odsetek zatrudnionych kobiet występował w profesjach: sprzątaczka (79% grupy stanowiły kobiety); średni personel ds. zdrowia (80% grupy stanowiły kobiety); oraz pracownicy opieki osobistej (87% grupy stanowiły kobiety).

Co ciekawe, kobiety w porównaniu do mężczyzn wykonują częściej prace umysłowe niż fizyczne. Na 8 grup zawodowych, w których przeważają mężczyźni, 5 grup to zawody fizyczne. Natomiast na 7 grup, w których dominują kobiety, aż 6 to zawody umysłowe.

zawody

Menu