Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc.

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,0 proc. wobec 12,5 proc. w maju – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Liczba bezrobotnych wyniosła 1 912,6 tys. osób (w tym 972,8 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 74,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 196,6 tys. osób, tj. o 9,3%.
W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,3 tys. ofert pracy.
256 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 21,4 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 3,7 tys. osób.
Najwyższa stopa bezrobocia jest w województwach:
–  warmińsko-mazurskim (19,0 proc.),
–  kujawsko-pomorskim (16,2 proc.),
–  zachodniopomorskim (15,7 proc.,),
–  świętokrzyskim (14,8 proc.)
–  podkarpackim (14,7 proc.).
Najniższe bezrobocie było w województwach:
–  wielkopolskim (8,3 proc.),
–  mazowieckim i śląskim (po 10,2 proc.)
–  małopolskim (10,4 proc.).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2014 r. stanowili 12,0 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w maju 2014 r. – 12,5 proc., w czerwcu 2013 r. – 13,2 proc.).
Bez prawa do zasiłku jest 86,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Więcej: http://praca.wnp.pl/stopa-bezrobocia-w-czerwcu-wyniosla-12-0-proc,230767_1_0_0.html