ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Zebranie Zarządu Krajowego ZZIT

Strona 147 z 318
Zebranie Zarządu Krajowego ZZIT

W dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się zebranie Zarządu Krajowego ZZIT z udziałem przewodniczących okręgów i przewodniczących sekcji branżowych. Zebranie ZK ZZIT poprzedzone jest posiedzeniem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obok standardowych tematów podczas zebrania omawiane będą kwestie związane z VII Krajowym Zjazdem Delegatów planowanym na maj 2017 r. Zjazd kończący kadencję 2012-2017 będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Prezydium ZK ZZIT na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 przyjęło szereg rekomendacji dla ZK dotyczących zjazdu.

Obrady odbędą się w hotelu „Arkadia”.

Menu