Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności

W 2021 roku odbędzie viagrasansordonnancefr.com się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym.Zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS:

http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl/

Ankietę  można wypełniać do dnia 30 grudnia 2016 r.