ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Zygmunt Mierzejewski Sekretarzem Generalnym FZZ

Strona 135 z 318
Zygmunt Mierzejewski Sekretarzem Generalnym FZZ

W dniu 28.03.2017 r. Zarząd Główny FZZ powołał Zygmunta Mierzejewskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego FZZ.

Kol. Z. Mierzejewski złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium FZZ oraz rezygnację z udziału w Radzie Dialogu Społecznego.

Zadaniem Sekretarza Generalnego jest nadzór nad przygotowaniem wszelkich projektów uchwał i stanowisk FZZ, koordynowanie i nadzorowanie działalności Branż, struktur terenowych, koordynowanie i nadzorowanie działalności organizacji członkowskich w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

Menu