Odszedł od nas Marek Dyżakowski

W dniu 8 kwietnia 2017 r. zmarł Marek Dyżakowski.

Od lat pełnił kierownicze funkcje związkowe w macierzystej organizacji w FSO, w Sekcji Motoryzacji ZZIT, przewodniczył Okręgowi Mazowieckiemu, a także pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego ZZIT.

Marek był wzorem stanowczości w walce o prawa pracownicze, był wzorem dla młodszych kolegów ucząc, że zawsze na pierwszym miejscu należy stawiać ludzką godność.

Uśmiechnięty, życzliwy, koleżeński i towarzyski, Marek na zawsze takim pozostanie w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w środę 12.04.2017 r. o godzinie 10.30 w parafii p.w. Św. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/8