1850 zł – płaca minimalna od 1 stycznia 2016

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. określono tę kwotę na 1850 zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wzrost płacy minimalnej o 100 zł (5,7%) do 1850 zł w 2016 r. Rząd przyjął tę propozycję na początku czerwca. Ponieważ od czerwca 2013 roku związki zawodowe zawiesiły swoje uczestnictwo w Komisji Trójstronnej, więc w przewidzianym terminie (do 15 lipca) KT nie podjęła stosownej uchwały w tej sprawie. Brak wspólnej uchwały KT oznaczał, że płaca minimalna w 2016 r. wyniesie nie mniej niż proponowane przez rząd 1850 zł – o 100 zł więcej niż obecnie.

Zgodnie z prawem do 15 września rząd w rozporządzeniu sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Przepisy mówią, że kwota nie może być jednak niższa od propozycji przedstawionej przez Radę Ministrów do negocjacji w KT.

Pracodawcy proponowali, aby minimalne wynagrodzenie było niższe i wyniosło między 1782 a 1800 zł. Związkowcy chcieli wyższej kwoty – 1880 zł. Domagali się też, by pensja minimalna była równa połowie przeciętnego wynagrodzenia.

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi zapłacić pracownikowi czyli osobie pozostającej w stosunku pracy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2016 r. co najmniej 1 480 zł (brutto).