Urlop wypoczynkowy zostanie wydłużony z 26 do 35 dni?

Unia Europejska planuje zwiększyć ilość dni urlopu wypoczynkowego w krajach, w których wiek emerytalny wynosi 67 lat lub więcej. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, urlop będzie wynosił 35 lub 37 dni rocznie. Zgodnie z projektem nowej unijnej dyrektywy pracownikom miałoby przysługiwać 35 lub 37 dni urlopu rocznie – w zależności od tego, czy wiek emerytalny w … Dowiedz się więcej

Nowe wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Broszura zawierająca charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym. kliknij >>> regiony_polski_2014