Nowe wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego

Broszura zawierająca charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.

kliknij >>> regiony_polski_2014

regiony