Konferencja HORYZONT 2020, COSME w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. odbyła się się konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską tj. HORYZONT 2020, COSME i instrumenty finansowe organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Konferencji uczestniczył przedstawiciel naszego związku kolega Zygmunt Mierzejewski. Konferencja była okazją do zaprezentowania i dyskusji nad wnioskami i rekomendacjami dot. … Czytaj dalej

Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

W dniu 12.04.2018r. odbyły się w siedzibie PARP warsztaty POWER. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PARP, MIiR oraz partnerzy społeczni. Ze strony FZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Warsztaty dotyczyły omówienia proponowanych fiszek projektowych. Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki. IP planuje ogłoszenie konkursu w III kwartale 2018 … Czytaj dalej

Posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. Poznań

W dniu 10.04.2018r. odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego FZZ. W posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Generalny Z. Mierzejewski. Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW K. Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności ZW FZZ za 2017 rok, informacje z posiedzeń Prezydium FZZ i Zarządu Głównego FZZ, posiedzeń Prezydium i plenarnego WRDS. W uzupełnieniu Z. Mierzejewski przedstawił sytuację finansową FZZ oraz … Czytaj dalej