22.09.2023 – wchodzi w życie ważna nowelizacja  kodeksu postępowania cywilnego.

Jutro (22.09.2023 w piątek) wchodzi w życie nowelizacja, która nakazuje pracodawcy przywrócenie zwolnionego pracownika do pracy do czasu, aż zapadnie prawomocny wyrok w jego sprawie.

Sąd przywróci do pracy pracownika, który odwoła się od wypowiedzenia, jeśli podlega szczególnej ochronie oraz złoży wniosek o tego rodzaju środek zabezpieczenia. Takie zasady wprowadza nowelizacja art. 4772 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego i dodanie do niego art. 7555 przez ustawę z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1667).

Pracownik będzie przywracany do pracy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Do tej pory sąd mógł się przychylić do takiego wniosku, ale nie musiał.

Pracownicy widzą w tym rozwiązaniu remedium na ciągnące się latami postępowania.

Szczegóły w linku poniżej:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9302349,szef-przywroci-do-pracy-zwolnionego-pracownika-kto-skorzysta-z-nowego.html