Szkolenie – „Uprawnienia oraz nowe wyzwania dla organizacji związkowych w świetle nowelizacji przepisów prawa w 2023 i 2024 roku” – Cichowo 2023.

W dniu 22 października 2023 w Cichowie odbyło się się spotkanie makroregionalne połączone ze szkoleniem z zakresu prawa pracy dla członków Związku Zawodowego Inżynierów I Techników. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego. Szkolenie – „Uprawnienia oraz nowe wyzwania dla organizacji związkowych w świetle nowelizacji przepisów prawa w 2023 i 2024 roku” – po raz kolejny poprowadził specjalista psychologii pracy i ekspert zbiorowego prawa pracy, wykładowca akademicki – Dr Mateusz Warchał (Konsorcjum Prawno-Doradcze FOURLEX).
Szkolenie obejmowało między innymi poniższe zagadnienia:
1. Uprawnienia ZZ – odwołanie do przepisów – przypomnienie.
2. Wyzwania dla organizacji związkowych w 2023 i 2024 roku.
3. Liczebność organizacji w świetle tzw. mocy układowej.
4. Organizacja zakładowa/międzyzakładowa – różnice.
5. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
6. Tryb udzielania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
7. Uprawnienia ZZ w zakresie indywidulanego prawa pracy.
8. Opiniowanie i wyrażanie zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz na zmianę warunków pracy i płacy.
9. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
10. Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy indywidualnego związkowych i możliwość jej „uchylenia”.
11. Formy realizacji dialogu społecznego.
12 Zawieranie porozumień zbiorowych ze ZZ.
13. Regulamin wynagradzania i jego uzgodnienie ze ZZ.
14. Ustawa o sporach zbiorowych pracy – projekt.
15. Układ zbiorowy pracy.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 członków naszego związku. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia aktywnych członków naszego Związku srebrnymi i złotymi odznakami ZZIT.

W dniu 23.09.2023 odbyło się również posiedzenie Sekcji Młodych Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Dziękujemy Przewodniczącemu Ireneuszowi Pierzchotowi oraz całemu Zarządowi Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego za kolejną, bardzo udaną inicjatywę organizacji szkolenia z zakresu prawa pracy. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z powyższego spotkania makroregionalnego: