Apel do środowiska inżynieryjno-technicznego

Zgromadzeni na spotkaniu w Broku w dniu 17.04.2015 członkowie ZZIT przyjęli i podpisali treść apelu skierowanego do środowiska inżynieryjno-technicznego o poniższej treści:

 

 

Apel do środowiska inżynieryjno-technicznego

        My niżej podpisani przedstawiciele kadry inżynieryjno-technicznej, zatrudnieni w zakładach pracy, zwracamy się z apelem do całego środowiska, do każdego inżyniera i technika utożsamiającego się z tym środowiskiem:

  • wspólnie budujmy naszą pozycję w hierarchii społecznej
  • wspólnie twórzmy przesłanki do dynamicznego rozwoju naszego kraju
  • wspólnie działajmy na rzecz korzystnych dla nas zmian w prawie
  • wspólnie budujmy szacunek dla naszej grupy społecznej.

 W demokracji nie wystarczą wykształcenie i kwalifikacje, nie wystarczy dobrze i wydajnie pracować – trzeba wspólnymi, przemyślanymi działaniami budować pozycję grupy społecznej w środowisku, bo w przeciwnym razie inne grupy lepiej zorganizowane, lepiej wspólnie działające – zyskują, a nasza grupa zawodowa traci. Przekłada się to na gorsze wynagrodzenia, a także gorsze warunki pracy i działalności.

Uprawnienia nie są dane raz na zawsze, a pozycja w firmie zależy od pozycji grupy w społeczeństwie – nie zapominajmy o tym.

Nikłe perspektywy dla młodzieży znalezienia zatrudnienia zgodnego z wykształceniem, to efekt przede wszystkim braku wspólnych działań o prawidłowy rozwój kraju. Kadra dydaktyczna uczelni powinna przyłączyć się do naszych działań, aby nie kształcić kolejnych pokoleń młodzieży o nieprzydatnych w Polsce kwalifikacjach.

Naszą ideą jest, by ludzka mądrość nieustannie powiększana przez rosnącą wiedzę i doświadczenie, była jak najlepiej ukierunkowana na rozwój polskiej gospodarki, by najnowocześniejsza myśl techniczna powstawała również w Polsce, by polski przemysł nie był zbiorowiskiem montowni zagranicznych koncernów, ale dawał powszechną możliwość realizacji śmiałych rozwiązań polskich inżynierów.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę z racjonalności hasła „W jedności siła”. Pokażmy, że nasza wola współpracy nie kończy się na słownych deklaracjach.