Spotkanie w Broku

W dniach 17-18.04.2014 w ośrodku Binduga w Broku odbyła się konferencja szkoleniowa dla przewodniczących organizacji zakładowych ZZIT z całej Polski. W spotkaniu wzięło udział prawie 150 osób.

Tematy szkolenia:

 • Rola ZOZ/MOZ w związku (W. Bałuta)
 • System komunikacji (J. Hyjek)
 • Zmiany w systemie sprawozdawczości finansowej (M. Tymcio)
 • Wymagane dokumenty w związku, system sprawozdawczości (W. Kulej)
 • Rozwój związku (W. Kulej, P. Sadowski)
 • Sekcja młodzieżowa (P. Sadowski)
 • Zmiany w prawie pracy (A. Jankowski)
 • Działania związku przy zmianie właścicielskiej (M. Solecki)
 • Spory zbiorowe – arbitraż (S. Konieczny)
 • Pomoc prawna – informacje i propozycje instytucji zewnętrznej (P. Sadowski)
 • Zwiększenie liczebności związku. (Z. Mierzejewski)
 • Konkurs z prawa pracy z nagrodami (B. Urban, W. Kulej, Z. Mierzejewski)

W dniu 18.04.2014 odbyło się zebranie Prezydium ZK ZZIT oraz zebrania Sekcji Młodzieżowej oraz sekcji branżowych m.in. Sekcji Przemysłu Obronnego i Lotniczego.

P1360132

Brok_2015_044