Bezrobocie najniższe od 8 lat

Wg komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego z 25.11.2015   w październiku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 22,5 tys. osób. To najlepszy październik od ośmiu lat, a stopa bezrobocia jest najniższa od grudnia 2008 roku.

Stopa bezrobocia wyniosła w zeszłym miesiącu 9,6 proc. (odsetek cywilnej ludności aktywnej zawodowo). We wrześniu było to 9,7 proc.

Na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 1516,9 tys. osób. Jest to o 22,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i o 330 tys. mniej niż w październiku 2014 roku. Zwłaszcza ta roczna zmiana jest znacząca, bo w ostatnich latach w październiku stopa bezrobocia raczej wzrastała. We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych była o 280 tys. mniejsza niż rok wcześniej.

To, jak będzie się zachowywał rynek pracy w przyszłym roku zależeć będzie od kondycji gospodarki – czy uda się utrzymać około 3,5-proc. wzrost PKB.

bezrobocie 2013-2015