Posiedzenie Zarządu Głównego FZZ

24 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałkę, który zginął tragicznie 11 listopada br.

Następnie członkom Zarządu Głównego przedstawiono informację na temat realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego z 20.10.2015.

Prezydium FZZ zostało zobowiązanie przez Zarząd Główny do podjęcia inicjatywy w sprawie nadania jednej z sal CPS Dialog imienia Tadeusza Chwałki.

Zarząd Główny przyjął informację o powierzeniu przez Prezydium FZZ obowiązków Przewodniczącego FZZ Stanisławowi Stolorzowi, dotychczasowemu Wiceprzewodniczącemu FZZ i jednocześnie Przewodniczącemu FZZP PKP.

Omówiono działania podjęte w związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych.