Coraz więcej ofert pracy

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że  w lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 129 tys.  ofert zatrudnienia. Stanowi to wzrost o 48% w stosunku do stycznia.

Najwięcej ofert pracy zgłoszono w województwie mazowieckim (6,3 tys.), wielkopolskim i małopolskim (3,8 tys.).

W urzędach pracy na koniec lutego zarejestrowanych było 1 655,3 tys. osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił minimalny wzrost wzrost o 0,5%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym utrzymywała się na podobnym poziomie jak w styczniu i wyniosła 10,3%  Bezrobocie spadło w stosunku do lutego 2015 o 1,6 proc. (wtedy wynosiło 11,9%. Bezrobocie na poziomie jednocyfrowym utrzymuje się w 6 województwach. Najniższe bezrobocie odnotowywane jest w województwie wielkopolskim (6,6 proc.), śląskim (8,5 proc.) oraz mazowieckim (8,8 proc.).

Posługujący się inną metodą Eurostat podaje, że bezrobocie w Polsce wynosi 6,9% natomiast średnie bezrobocie w UE utrzymuje się poniżej 9%. Najniższe bezrobocie odnotowano w Niemczech (4,3 proc. osób) oraz Czechach (4,5 proc. osób).
Pod względem poziomu bezrobocia wśród 28 państw unijnych Polska znajduje się na 12 miejscu.