Zebranie Zarządu Krajowego ZZIT

W dniach 11-12 marca 2016 r. w hotelu „Arkadia” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego ZZIT.

Plan obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór protokolanta oraz komisji: mandatowej, uchwał i wniosków.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie planu obrad.
 5. Omówienie sprawozdania ZK za 2015 r.
 6. Omówienie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 7. Protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja i przyjęcie sprawozdań.
 9. Dyskusja w trzech grupach nad strategią związku.
 10. Przedstawieni wniosków, dyskusja, przyjęcie założeń do dyskusji w okręgach, sekcjach i MOZ/ZOZ.
 11. Informacje z działalności bieżącej ZZIT oraz FZZ.
 12. Komisja odznaczeń.
 13. Informacja na temat spotkań makroregionalnych.
 14. Sprawy http://www.cialispharmaciefr24.com/cialis-en-zwangerschap/ różne.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad zagadnieniami przygotowanymi przez Prezydium ZK ZZIT, podjęli też szereg uchwał regulujących działalność związku.