Nowy Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZZIT

W dniu 10.03.2017 r. odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Mazowieckiego.

Wybrano Zarządu Okręgu na kadencję 2017-2021 w składzie:

–  Jarosław Florjańczyk – Przewodniczący

–  Artur Żelazko – I Wiceprzewodniczący

–  Adam Chrustowicz – II Wiceprzewodniczący, Skarbnik

–  Izabela Łukaszuk-Dziuba – Sekretarz Zarządu

–  Krzysztof Krasowski – Członek Zarządu

Zarząd Okręgu dokonał wyboru Przewodniczącego Zarządu Okręgu Jarosława Florjańczyka na Członka Zarządu Krajowego na postawie Statutu ZZIT (Art. 30 ust. 1).