II posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

W dniu 29 czerwca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyło się II posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, w którym jako przedstawiciele Forum Związków Zawodowych uczestniczyli Ireneusz Ćwir i Wojciech Kulej.
Podczas spotkania omówiono i poddano dyskusji następujące tematy:
Prezentacja stanu realizacji projektu „e-Bus”, gdzie przedstawiono co jest obecnie wdrażane oraz jakie działania będą podejmowane do realizacji, jak ustawa o elektromobilności czy projekt standaryzacji stacji ładowania samochodów elektrycznych.
Prezentacja przez firmę SAMAR stanu rynku motoryzacyjnego na połowę 2017r, gdzie przedstawiono bardzo optymistyczne statystyki sprzedaży nowych samochodów oraz prognozy ich sprzedaży do końca rok 2017, który może mieć poziom sprzedaży zbliżony do roku 1999 (tj 610 tys sprzedanych samochodów). Ponad 66% nowych samochodów nabyły firmy w większości przez leasing.
Problem braku tzw „homologacji krajowej” na części oraz braku znaku bezpieczeństwa jaki nadawany był wg nieobowiązujących już przepisów. Dyskutowano czy certyfikacja części powinna być obowiązkowa oraz jak powinna wyglądać lista części podlegających certyfikacji ze względu na bezpieczeństwo.
Przedstawienie informacji odnośnie prac nad ustawą o ruchu drogowym z problematyką badań technicznych pojazdów, profesjonalnej rejestracji oraz używania dla każdego pojazdu roku produkcji czy daty pierwszej rejestracji.
Omówienie przez przedstawiciela PGM krajowego potencjału producentów części motoryzacyjnych oraz przedstawienie powstającej bazy informacyjnej o rodzaju i możliwościach produkcyjnych zakładów działających na terenie naszego kraju.
Przedstawienie informacji przez przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji na temat aktualnego stanu prac nad systemem CEPiK 2.0 tj zmianach w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców oraz terminach ich wprowadzania.