22-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyły się uroczystości 22 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Spotkanie było okazją do wręczenia III edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Obecni byli prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 2014 roku do marca 2015 roku.

W uroczystości, którą prowadził koordynator Lobby Paweł Soroka, wzięli udział m.in. przedstawiciele MON i generalicja, profesura oraz działacze związkowi związani z PLP. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników reprezentowali: przewodniczący ZK Zygmunt Mierzejewski i członek prezydium ZK – przewodniczący MOZ ZZIT „PZL – Świdnik” S.A Piotr Sadowski. W uroczystościach wziął również udział przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej AgustaWestland Andrzej Słotwiński. Najważniejszą częścią uroczystości XXII – lecia PLP było wręczenie III edycji Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae”(Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Kapituła Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka ( przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

– osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,

podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia BeneMeritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

  1. Dr inż. Józefowi Jakubczykowi, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów,
  2. Mgr inż. Zdzisławowi Juchaczowi, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego,
  3. Prof. dr hab. Inż. Jerzemu Klamce, którego kandydaturę zgłosił Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  4. Mgr inż. Mieczysławowi Majewskiemu, którego kandydaturę, na wniosek MOZ ZZIT „PZL- Świdnik” S.A zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego inżynierów i Techników wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Lublinie,
  5. Gen, dyw. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
  6. Prof. nadzw. dr. hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,
  7. Prof. dr. hab. Zbigniewowi Puzewiczowi, którego kandydaturę zgłosił Instytut Optoelektroniki WAT,
  8. Prof. dr. hab. Ryszardowi Szczepanikowi , którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

Warto dodać, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienie „BeneMeritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”zostało przyznane dwa lata temu – z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom:prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi.

Po ceremonii wręczenia honorowych odznaczeń, w dalszej części uroczystości Polskiego Lobby Przemysłowego zostało wygłoszonych szereg referatów i odczytów na temat aktualnych kierunków rozwoju polskiego przemysłu i polskiej myśli technicznej. Między innymi Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował swoje prace nad samolotem GROT II, omówiono prace nad GRAFENEM.

Gratulacje od Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON płk. Marka Malawskiego odbiera Mieczysław Majewski – jeden z ośmiu zasłużonych działaczy gospodarczych uhonorowanych w br. wyróżnieniem „Bene Meritus pro Industria Poloniae” przyznawanym od trzech lat przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Gratulacje od Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON płk. Marka Malawskiego odbiera Mieczysław Majewski – jeden z ośmiu zasłużonych działaczy gospodarczych uhonorowanych w br. wyróżnieniem „Bene Meritus pro Industria Poloniae” przyznawanym od trzech lat przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Wygrawerowana w brązie tablica Honorowego Wyróżnienia PLP, jaką 21 marca 2015 r. na uroczystości w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie otrzymał Mieczysław Majewski.
Wygrawerowana w brązie tablica Honorowego Wyróżnienia PLP, jaką 21 marca 2015 r. na uroczystości w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie otrzymał Mieczysław Majewski.

 

Wystąpienie Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PZL-Świdnik S.A. Andrzeja Słotwińskiego w sali konferencyjnej ITWL podczas spotkania z okazji XXII rocznicy powstania PLP.
Wystąpienie Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PZL-Świdnik S.A. Andrzeja Słotwińskiego w sali konferencyjnej ITWL podczas spotkania z okazji XXII rocznicy powstania PLP.

 

Baner okolicznościowy PLP
Baner okolicznościowy PLP