Szkolenie – „Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – omówienie wybranych zmian” – Szczyrk 2023.

W dniach 15-17 czerwca 2023 w Szczyrku odbyło się się spotkanie makroregionalne połączone ze szkoleniem ze zmian w Kodeksie Pracy wynikających z nowelizacji w 2023 roku. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich okręgów Związku Zawodowego Inżynierów I Techników. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu Śląskiego. Szkolenie – „Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – omówienie wybranych zmian” – poprowadziła inspektor PIP oddziału Bielsko-Biała – Pani Joanna Harężlak .
Szkolenie obejmowało poniższe zagadnienia:
1. Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu Pracy.
2. Kontrola trzeźwości w myśl nowych zmian.
3. Dodatkowe urlopy w Kodeksie Pracy 2023.
4. Zmiana dot. umowy o pracę na okres próbny.
5. Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy (treść umowy o pracę, informacja dla pracownika, sposób przekazania informacji dla pracownika, informacja o zmianie warunków zatrudnienia, przekazanie informacji w postaci elektronicznej).
6. Ochrona pracownika przed zwolnieniem.
7. Dodatkowe przerwy w pracy.
W szkoleniu wzięło udział około 60 członków naszego związku.
Dziękujemy Zarządowi Okręgu Śląskiego za udaną inicjatywę organizacji szkolenia z zakresu prawa pracy. Poniżej kilka zdjęć z odbytego szkolenia: