Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Płd.-Wsch. ZZIT

W dniach 16-18 września 2016 r. w Bukowcu k. Polańczyka

odbyła się VI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Okręgu Południowo-Wschodniego ZZIT.
W wyniku wyborów wyłoniono Zarząd Okręgu w składzie:
1. Janusz Hyjek – przewodniczący
2. Lech Markuszewski – wiceprzewodniczący
3. Waldemar Ferfecki – wiceprzewodniczący
4. Jan Zając – skarbnik
5. Stanisław Grzegorczyk – cialis generique sekretarz
6. Halina Makuch – członek prezydium
7. Bożena Bąk – członek zarządu
8. Krzysztof Jankowski – członek zarządu
9. Krzysztof Krupa – członek zarządu
10. Wiesław Pizur – członek zarządu
11. Tomasz Skałacki – członek zarządu

 

 

bukowiec-01

 

bukowiec-02

 

bukowiec-03