Kongres Eurocadres 2017 – Bruksela

W dniach 30-31.10.2017 odbył się w Brukseli Kongres Eurocadres 2017.
W obradach wzięli udział członkowie naszego związku: Marta Rutkowska – delegat Eurocadres oraz Leszek Czajkowski – zastępca delegata Eurocadres.

Jednym z głównych tematów kongresu było podsumowanie działalności ustępującego Prezydium w składzie:

1. President Martin Jefflén, TCO (SWEDEN)
2. Vice-presidents Emese Antal-Molnar, ESZT (HUNGARY) (until 10/2015)
3. Patricia Blancard, CFDT CADRES (FRANCE) (until June 2016)
4. Paulo Ferreira, EPSU (until April 2014)
5. Massimo Mensi, UNI EUROPA
6. Ute Meyenberg, CFDT CADRES (FRANCE) (replaced Patricia Blancard CFDT Cadres, in June 2016)
7. Markus Penttinen, AKAVA (FINLAND)
8. Elke Reichel, GPA-DJP (AUSTRIA) (until April 2016)
9. Paula Ruiz Torres, UTC-UGT (SPAIN)
10. Enikő T.th, ÉSZT (HUNGARY) (replaced Emese Antal-Moln.r .SZT, in October 2015)
11. Treasurer Jan de Paepe, LBC-NVK (BELGIUM) Executive officer Slavica Uzelac, EUROCADRES STAFF

Nowym przewodniczącym ponownie został Martin Jefflén, TCO (SWEDEN), natomiast nowe Prezydium zostało powołane w składzie:

1. Finland Lotta Savinko, Akava
2. France Ute Meyenberg, CFDT Cadres
3. Hungary Enikő Tóth, ÉSZT
4. Italy Luciano Malvolti, Cisl
5. Romania Radu Minea, FSLCPR
6. Spain Paula Ruiz Torres, UTC UGT
7. UNI Europa Massimo Mensi

Poza wyborami, motywem przewodnim kongresu była dyskusja na temat „Wild west of Whistleblowers – fighting for EU protection „. Whistleblowers, to osoby ujawniające informacje na temat działania firmy w interesie publicznym. Odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu demokracji i dlatego muszą być lepiej chronieni przed oskarżeniami, odwetami i zagrożeniami. Między innymi szukano sposobów poprawienia bezpieczeństwa osób ujawniających nielegalne lub nieetyczne działania w sektorze publicznym i prywatnym, a także podejmowano próby szacunku potencjalnych zysków i kosztów ochrony „whistleblowers”.

Zastany na kongresie podział mandatów nie przewidywał żadnych głosów dla naszego związku ZZIT. W czasie kongresu podjęliśmy rozmowy z Kol. Marianem Krzaklewskim przedstawicielem NSZZ „Solidarność” na temat zmiany podziału głosów przysługujących dla związków zawodowych z Polski. Nasze negocjacje, przy aktywnej pomocy Przewodniczącego Eurocadres Kol. Martina Jefflén (Szwecja) zakończyły się sukcesem naszej delegacji i podziałem 15-tu głosów przysługujących Polsce w proporcjach: 12 głosów NSZZ Solidarność i 3 głosy ZZIT (ilość głosów zależy od zadeklarowanej ilości członków związku).

Wywołaliśmy również rozmowy z przedstawicielem NSZZ Solidarność Kol. Marianem Krzaklewskim na temat podziału ról w Komitecie Wykonawczym (Executive Committee). Istnieje realna możliwość zajęcia miejsca Kol. Agnieszki Lenartowicz (NSZZ Solidarność) w Komitecie Wykonawczym przez przedstawiciela naszego związku na stanowisku zastępcy.


 
Informacja do organizacji członkowskich

Stanowisko ETUC i Eurocadres