Niemcy wprowadzają płacę minimalną

Po wieloletniej walce niemieckich związków zawodowych o wprowadzenie płacy minimalnej Bundestag uchwalił w czwartek ustawę w tej sprawie, zapewniającą każdemu pełnoletniemu zatrudnionemu godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości co najmniej 8,5 euro.
Prawne usankcjonowanie płacy minimalnej było jednym z warunków ubiegłorocznego wejścia Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) do „wielkiej koalicji” rządowej z kierowanym przez kanclerz Angelę Merkel chadeckim blokiem CDU/CSU.
Projekt ustawy poparło 535 spośród łącznie 601 uczestniczących w głosowaniu posłów, przeciw było tylko 5 deputowanych chadeckich, natomiast 59 posłów żądającej minimalnej stawki 10 euro postkomunistycznej Lewicy wstrzymało się od głosu, podobnie jak dwóch innych chadeków.
Wprowadzeniu płacy minimalnej przeciwni byli niemieccy przedsiębiorcy, którzy wskazywali, że obniży to konkurencyjność krajowej gospodarki. Według nich, zgodne z wymogami ustawy podwyżki płac 3,7 mln ludzi będą kosztować od 9 mld do 11 mld euro rocznie.
Płaca minimalna będzie obowiązywać zasadniczo od 2015 roku, ale dla niektórych grup, jak doręczyciele gazet i pracownicy sezonowi, okresy przejściowe potrwają do 2017 roku. Spod obowiązywania ustawy wyłączeni są pracownicy poniżej 18. roku życia.
Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego obowiązujące na poziomie krajowym.
Płaca minimalna nie obowiązuje w Danii, Austrii, Finlandii, Szwecji, na Cyprze oraz we Włoszech i właśnie w Niemczech.
Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 13 pozycję wśród 21 krajów Unii Europejskiej.
Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1 921 EUR.
Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Bułgarii – 174 EUR. Jest to zaledwie 45% płacy minimalnej obowiązującej w Polsce (387 EUR).
Przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, Polska zajmuje 12 pozycję w Unii Europejskiej pod względem wartości płacy minimalnej.
źródło: PAP, wynagrodzenia.pl