Nowy Przewodniczący Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego ZZIT

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2019 r. na Konferencji Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników zebrani Delegaci wybrali na kolejną kadencję nowego Przewodniczącego, którym został kol. Ireneusz Pierzchot.

Dziękujemy kol. Bronisławowi Urbanowi za wieloletnią pracę dla ZZIT a nowemu Przewodniczącemu życzymy samych sukcesów, zrealizowania wszystkich ambitnych planów i zamierzeń oraz rozwoju Okręgu.