Ogólnopolskie dni protestu

Prezydium Forum Związków Zawodowych w dniu 12 lutego 2015 r., podjęło decyzję poparcia działań Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, powołanego przez trzy reprezentatywne centrale związkowe: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Forum mestinon for sale deklaruje również włączenie się do prowadzonych przez Komitet akcji w poszczególnych województwach.

Obecne protesty stanowią kontynuację postulatów z września 2013 r. Przez minione półtora roku nie zmienił się aapharma.com niestety stosunek rządu do partnerów społecznych, nie doszło do przywrócenia autentycznego dialogu, premierzy rządu nie zareagowali na żadną z wysuwanych przez związki zawodowe propozycji spotkania i rozmów na temat napiętych stosunków społecznych w kraju.

Zgodnie z ustaleniem Prezydium FZZ czynne działania protestacyjne podejmowane są od 19 lutego br. w różnych regionach kraju. Wspierają je Zarządy Wojewódzkie Forum. Działania są na bieżąco, indywidualnie uzgadniane z przedstawicielami regionalnych struktur NSZZ „Solidarność” i OPZZ.

19 lutego 2015 r., wspólne akcje protestacyjno – strajkowe, z udziałem przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, odbywają się w: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubelskim.

Przedstawiciele FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” z województwa kujawsko-pomorskiego w godzinach 11.00 – 14.00 zorganizowali briefing na ulicach Bydgoszczy. Podzieleni na trzy kilkuosobowe grupy rozdawali mieszkańcom miasta ulotki i informowali o żądaniach wysuniętych przez trzy centrale związkowe. O godz. 14.30 grupy aapharma.com związkowców udały się na spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Ewą Mes , na którym poinformowały ją o problemach pracowników kolei, służby zdrowia, energetyki i innych branż w województwie. Zamierzają też wypracować inną order phentermine online formę rozwiązywania problemów społecznych niż wychodzenie na ulicę. Wystosują również apel do strony rządowej o jak najszybsze wprowadzenie w życie nowej ustawy o dialogu społecznym.

W województwie zachodniopomorskim, przedstawiciele trzech central związkowych, poza podstawowymi żądaniami, wystosowali lokalne postulaty dotyczące zachowania miejsc pracy w Elektrociepłowni Pomorzany, będącej oddziałem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Pikieta w Szczecinie rozpoczęła się o godz. 14.00 pod bramą elektrociepłowni.

Związkowcy FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność” z Lubelszczyzny, podjęli decyzję o zorganizowaniu pikiety, która rozpoczęła się o godz. 14.00 na Placu aapharma.com Łokietka w Lublinie. Zakończenie akcji, pod hasłem „DOŚĆ EKONOMII WEDŁUG PLATFORMY”, zaplanowano na godz. 16.00.

O godz. 15.00 pod biurem parlamentarnym Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu spotkali się związkowcy z FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ województwa dolnośląskiego. Wręczyli parlamentarzystom petycję podpisaną przez przewodniczących regionów.

Również związkowcy z województwa pomorskiego, by wyrazić swój sprzeciw wobec obojętności modalert Rządu RP na postulaty związkowe. Podjęli akcję informowania mieszkańców województwa o wspólnych żądaniach Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego over the counter antibiotics Porozumienia Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”. Pracownicy komunikacji miejskiej wręczali mieszkańcom województwa ulotki. Dodatkowo przedstawiciele central związkowych oflagowali lokalne zakłady pracy.

Poniżej wspólny plakat FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz ulotki przygotowane przez Forum, dotyczące protestów, do rozpropagowania podczas wspólnych akcji centrali związkowych w regionach.

Plakat_WCZORAJ

ZOBACZ >>> Ulotka_A5

ZOBACZ >>> Ulotka_A4