Okrojenie wydatków MON w 2015 roku

Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz po wtorkowym posiedzeniu rządu poinformował, że podjęto decyzję o zmniejszeniu tegorocznego budżetu MON o ponad 200 mln zł.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015, zakładający, że dochody budżetu państwa będą w bieżącym roku 2015 niższe od zaplanowanych o 10,4 mld zł, tj. o 3,5 procent.

Jednak zgodnie z opublikowanym we wtorek tzw. operatywnym sprawozdaniem z wykonania tegorocznego budżetu po październiku deficyt wyniósł 34 mld 487,9 mln zł i był o ponad 5 mld zł niższy od zakładanego w tym miesiącu przez resort finansów w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2015 r. Tym samym osiągnięty w październiku deficyt stanowił 74,8 proc. dopuszczonego w ustawie budżetowej na ten rok deficytu w wysokości 46 mld 80 mln zł.

Z kolei wcześniej Ministerstwo Finansów podało, że planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 3,9 mld zł i wyniesie 49,98 mld zł wobec założonych pierwotnie

46,08 mld zł, a deficyt sektora

finansów publicznych może przejściowo nieznacznie przekroczyć 3 proc.

Na tym tle cięcia wydatków w powiązaniu ze zwiększaniem deficytu wydają się niezrozumiałe.

W ramach tych redukcji środki przeznaczone na świadczenia społeczne np. – w związku z niższym od planowanego średniorocznym wzrostem liczby świadczeniobiorców – zmaleją o ponad 105 mln zł; wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne nie związane z realizacją priorytetowych programów modernizacyjnych – o 41 mln zł.

W części dotyczącej obronności przewidziano zmniejszenie kwoty wydatków o 209 mln zł, z tego na wydatki bieżące o blisko 114 mln zł, a na wydatki majątkowe (zakupy, modernizacja, remonty) o ponad 95 mln zł.