Arkadiusz Siwko prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej

We wtorek 8 grudnia 2015 r. walne zgromadzenie wspólników Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA wybrało nową radę nadzorczą. Następnego dnia Rada Nadzorcza PGZ odwołała dotychczasowy zarząd spółki i powołała nowy,  na czele którego stanął Arkadiusz Siwko.

Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz poinformował w komunikacie o nowej Radzie Nadzorczej PGZ oraz nowym Zarządzie.

W skład rady nadzorczej weszli:

1.  prof.

Tomasz Siemiątkowski – przewodniczący rady nadzorczej
2.  Marian Szołucha – wiceprzewodniczący rady nadzorczej
3.  Piotr Sulewski – sekretarz
4.  Dariusz Lasocki – członek rady nadzorczej
5.  Bogusław Kaczmarek – członek rady nadzorczej

W dniu 9 grudnia 2015 r. rada nadzorcza PGZ odwołała dotychczasowy zarząd spółki i powołała nowy, w skład którego weszli:

1.  Arkadiusz Siwko – prezes zarządu
2.  Maciej Lew-Mirski – członek zarządu
3.  Radosław Obolewski – członek zarządu

Po wyborach MON przejęło w imieniu Skarbu Państwa nadzór nad państwowymi spółkami zbrojeniowymi. Udziałowcami PGZ są Ministerstwo Skarbu Państwa oraz dwa państwowe podmioty – Agencja Rozwoju Przemysłu i Polski Holding Obronny (dawna Grupa Bumar).

Nowy prezes PGZ Arkadiusz Siwko to wieloletni współpracownik obecnego szefa MON Antoniego Macierewicza. Był m.in. szefem jego gabinetu, gdy Macierewicz kierował MSW (1991-92), w latach 90. kierował redakcją „Głosu”, który Macierewicz wydawał. Za czasów poprzedniego rządu PiS Siwko był prezesem Naftobaz, przekształconych następnie w Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP). To państwowa spółka, która ma w Polsce największe magazyny paliw.

Maciej Lew-Mirski to były członek kierowanej przez Macierewicza komisji weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Razem z obecnym szefem MON współtworzył Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Z kolei Radosław Obolewski to szef Klubu „Gazety Polskiej” w Łomiankach.

Do tej pory prezesem PGZ był Wojciech Dąbrowski, a w skład zarządu wchodzili także Michał Świtalski, Dariusz Sokólski, Krzysztof Trofiniak i Tomasz Nita. Z kolei radę nadzorczą spółki – prócz przewodniczącego Siemiątkowskiego – tworzyli także Andrzej Tyszkiewicz (wiceprzewodniczący) oraz Marek Kachaniak.

Siwko1

Lew-Mirski