IV Kongres Forum Związków Zawodowych

W dniach 13-14 maja 2014 r. w Falentach k. Warszawy obradował IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy FZZ. W kongresie uczestniczyli delegaci reprezentujacy ZZIT: Teresa Paczyńska, Norbert Brożek, Marek Dyżakowski, Janusz Hyjek, Seweryn Konieczny, Wojciech Kulej, Zygmunt Mierzejewski, Janusz Rycko, Bronisław Urban. W wyniku wyborów przewodniczącym FZZ został po raz drugi Tadeusz Chwałka (PZZ „KADRA”). Przedstawiciele ZZIT będą … Dowiedz się więcej

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego

Wyjaśnienie związku z publikacją na stronie intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” z dnia 21 lutego W związku z tym, że na stronie Intranetowej MZZ „Jedność-Puławy” ukazała sie datowana na 21 lutego publikacja podpisana „Andrzej Smętek – przewodniczący ZZIT” informuję, że Andrzej S. bezprawnie oświadczył w tej publikacji, iż jest przewodniczącym Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w naszej … Dowiedz się więcej

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU

ZWIĄZKOWI PRAWNICY PRZEKAZALI SZEFOM PROJEKT ZAŁOŻEŃ WS. ZMIAN W DIALOGU   7 kwietnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie prawników reprezentujących trzy centrale związkowe, którzy przygotowali ostateczne, na tym etapie, propozycje założeń do ustawy regulujące powstanie i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Przekazali je teraz władzom swoich organizacji.   RDS oraz … Dowiedz się więcej