VII Krajowy Zjazd Delegatów ZZIT w Suchedniowie

W dniach 26-28 maja w Suchedniowie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników na którym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu i wybrano nowe władze Związku na kolejną pięcioletnią kadencję.

Nowym Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników został wybrany Piotr Sadowski.

W skład Zarządu Krajowego ZZIT zostali wybrani:
1. Bałuta Wojciech – wiceprzewodniczący ds. programowych  sekcji branżowych
2. Hyjek Janusz – wiceprzewodniczący  ds. administracyjnych – Sekretarz
3. Kulej Wojciech – wiceprzewodniczący  ds. prawno-organizacyjnych
4. Mierzejewski Zygmunt – wiceprzewodniczący, stały przedstawiciel w FZZ
5. Illek Arkadiusz – członek prezydium ds. informacji i komunikacji elektronicznej
6. Bąk Agnieszka
7. Czajkowski Leszek
8. Dolata Jan
9. Florjańczyk Jarosław
10. Grzegorowski Andrzej
11. Jarczok Henryk
12. Koźmiński Andrzej
13. Leszcz-Cimoszko Katarzyna
14. Mocek-Selega Elżbieta
15. Paczyńska Teresa
16. Semczyszyn Władysław
17. Szewczyk Krzysztof
18. Szlachcikowski Zygmunt
19. Urban Bronisław – pełnomocnik Zarządu Krajowego ds. kontaktów z organizacjami technicznymi
20. Wencel Artur

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZIT weszli:
1. Rycko Janusz – przewodniczący
2. Bieleń Marzena – wiceprzewodnicząca
3. Stachowiak Grzegorz
4. Stus Kazimierz

Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZITPiotr Sadowski

 

Zarząd Krajowy ZZIT

 

Komisja Rewizyjna Zarządu Krajowego ZZIT