Poparcie postulatów i działań OZZPiP przez Prezydium ZK ZZIT

Prezydium Związku Zawodowego Inżynierów i Techników skierowało pismo do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z poparciem ich postulatów i podjętych działań w sprawie poprawy warunków pracy i płacy o poniższej treści:

 Warszawa, 07.09.2015

Zarząd Krajowy

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

 ul. Podwale 11 lok. 311, 00 – 252 Warszawa

Szanowne Koleżanki Pielęgniarki i Położne

 

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wyraża pełne poparcie dla Waszych postulatów. Walka o poprawę warunków pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych to również walka o poprawę opieki zdrowotnej oferowanej przez Państwo Polskie dla nas wszystkich.

Nie możemy dopuścić do dalszej degradacji zawodu pielęgniarek i położnych. Niskie zarobki, złe warunki pracy, zmiany organizacyjne nie gwarantujące ciągłości opieki nad pacjentem, to polityka prowadząca wprost do braku opieki medycznej dla społeczeństwa polskiego. Sami lekarze nie wystarczą!

Jako Wasi Koledzy i pacjenci dołożymy wszelkich dostępnych starań, aby Wasze postulaty i oczekiwania zostały spełnione i odniosły zamierzony skutek.

  W imieniu Prezydium ZK ZZIT

_ZM_podpispieczec

 

 

Treść pisma (pdf):

Pismo do OZZPiP