Utworzenie Okręgu Olsztyńskiego ZZIT.

Informujemy, iż w strukturach naszego związku nastąpiła zmiana i utworzony został nowy Okręg Olsztyński.
Podczas Konferencji Wyborczej Okręgu Olsztyńskiego, która odbyła się w dniu 13 września w Hotelu Nidzkim w Ruciane Nida zgromadzeni Delegaci wybrali władze Okręgu Olsztyńskiego w następującym składzie:

 1. Grzegorz Paciulan – Przewodniczący
 2. Jerzy Necio – Wiceprzewodniczący
 3. Rafał Wierzbicki – Wiceprzewodniczący
 4. Jolanta Gieczys – Wiceprzewodnicząca
 5. Mirosław Jasek – Wiceprzewodniczący
 6. Zdzisław Sak – Wiceprzewodniczący
 7. Katarzyna Boguska – Wiceprzewodnicząca
 8. Anetta Szulc – Wiceprzewodnicząca
 9. Małgorzata Pawlikowska – Sekretarz
 10. Halina Poławska – Skarbnik.

Wybrano również Komisję Rewizyjną Okręgu Olsztyńskiego w składzie:

 1. Marek Pawlikowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Bogdan Gajewicz  – Wiceprzewodniczący
 3. Jolanda Dunajska  – Członek komisji
 4. Katarzyna Pasławska- Iwanczewska  – Członek komisji
 5. Lidia Borys – Dymczyk   – Członek komisji

Okręg został zarejestrowany w Rejestrze Okręgów zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego i zgłoszony do KRS.