Posiedzenie Prezydium ZK ZZIT – Szczyrk.

W dniu 17 czerwca 2023 w Szczyrku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT oraz Komitetu Organizacyjnego Krajowego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów 2024.
W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący wiceprzewodniczący KKR.
Na spotkaniu omówiono bieżące problemy w organizacjach związkowych oraz między innymi następujące tematy:
– wstępnie podsumowano organizację przez Okręg Śląski szkolenia makroregionalnego z aktualizacji prawa pracy, które miało miejsce w dniu poprzednim,
– przedstawiono aktualny stan konta związkowego, wpływy składek za I kwartał 2023 roku oraz omówiono bieżące i planowane wydatki,
– na podstawie otrzymanej ilości składek – ustalono ilości członków do zgłoszenia do OPZZ w celu naliczenia składki na II półrocze 2023,
– wypracowano zasady przesyłania dokumentów do wniesienia opłat i refundacji poniesionych kosztów,
– wysłuchano sprawozdania przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Krajowego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów dotyczącego przygotowań do ww uroczystości,
– wysłuchano informacji Przewodniczącego Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego dotyczącego organizacji spotkania makroregionalnego w miesiącu wrześniu,
– Przewodniczący ZK ZZIT poinformował również zebranych o możliwości zakupienia znaczków ZZIT oraz o postępie prac nad wprowadzeniem kart ORLEN przez OPZZ.
Poniżej kilka zdjęć z powyższego spotkania.