Posiedzenie zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych

W piątek 8 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.

Forum Związków Zawodowych reprezentował członek tego Zespołu kol. Piotr Sadowski.

Porządek posiedzenia obejmował:

  • Omówienie założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych;
  • Przedstawienie aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówień publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskich Kolei Państwowych;
  • Omówienie współpracy Rady Dialogu Społecznego z Urzędem Zamówień Publicznych;
  • dyskusja

Na wstępie posiedzenia Przewodniczący zespołu M. Kowalski poinformował, że wpłynął do Zespołu wniosek organizacji Pracodawców RP o włączenie po raz kolejny do porządku obrad kwestii uregulowania in-house w nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Po krótkiej dyskusji wniosek ten został odrzucony z uwagi na fakt, ze tzw. „mała nowelizacja” Prawa zamówień publicznych po zaopiniowaniu przez RDS została już skierowana do Sejmu.

Niestety pomimo

wniesionych uwag wskazujących, że kwestia in-house powinna być procedowana dopiero przy tworzeniu nowego prawa zamówień publicznych do Sejmu trafił projekt nie uwzględniający ich co w naszej ocenie stanowi wyraz „zlekceważenia” partnerów społecznych.

Jako Zespół RDS wykonaliśmy naszą pracę na czas, niestety założone na wstępie poniższe terminy nie zostaną dotrzymane:

  • koniec marca zakończenie procesu parlamentarnego;
  • początek kwietnia opublikowanie nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych;

 Posiedzenie Zespołu rozpoczęła prezentacja założeń projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych. Główna przyczyna wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która w ramach negocjacji i stanowiska rządu, Polska silnie wspierała. Regulacje te maja pozytywne oddziaływanie społeczno – gospodarcze.

 W drugiej części posiedzenia przedstawiciele PKP i spółek córek omówili zasady, którymi się kierują przy zamówieniach publicznych.

Okazało się żadna ze Spółek PKP nie stosuje w zamówieniach klauzul społecznych zgodnie z którymi wykonawca musi stosować przede wszystkim umowy o pracę, a nie jak dotychczas, inne formy zatrudnienia, pozwalające obniżyć koszty i wygrywać przetargi najniższą cenę. Jest to także kwestia uczciwej konkurencji nigdy bowiem przedsiębiorca stosujący umowy o pracę, ze składkami ubezpieczeniowymi, podatkami, nigdy nie sprosta konkurencji cenowej z https://www.acheterviagrafr24.com/generique-viagra/ firmą, która umów o pracę nie stosuje.

W końcowej części posiedzenia Zespołu wystąpiła nowa pani dyrektor Urzędu Zamówień Publicznych, która przedstawiła plany wykonania kilku bezpłatnych szkoleń z zakresu prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych, na które w szczególności zaprosiła uczestniczących w posiedzeniu przedstawicieli PKP S.A i Spółek córek.