Każdy pracujący będzie mógł należeć do związku zawodowego

Około 2 mln osób w Polsce pracuje na podstawie umów cywilno-prawnych lub samozatrudnienia i zgodnie z obecnymi przepisami nie mogą oni należeć do związków zawodowych. W czerwcu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest to forma dyskryminacji. Przygotowywana nowelizacja ustawy o związkach zawodowych ma zrealizować wyrok TK i umożliwić tej grupie viagra generique prix non przynależność do organizacji związkowych.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas konferencji prasowej poinformował, że projekt zmian ustawy o związkach zawodowych jest przygotowany i jest obecnie w Radzie Dialogu Społecznego.

W projekcie zaproponowano m.in. zmianę w słowniczku ustawy – zamiast „pracownik” wprowadza się pojęcie „osoby wykonujące pracę zarobkową”, a „pracodawcy” – „podmiot zatrudniający”. Podstawowy zapis ustawy miałby teraz brzmieć: „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową”.

Tak samo będą też traktowani samozatrudnieni, jeśli w ramach ich działalności gospodarczej nie zatrudniają nikogo innego. Resortowy projekt zakłada, że będą to musiały być osoby świadczące pracę nieprzerwanie przez co najmniej pół roku.

Projekt zawiera też kilka szczegółowych rozwiązań, m.in. dotyczące progu reprezentatywności organizacji związkowych. Zakłada też, że związki będą przekazywać co kwartał pracodawcy informację o liczbie członków; osoby należące do kilku związków będą jednak uwzględniane tylko w jednej, wskazanej przez nią organizacji.