Przeciętne wynagrodzenie w październiku 2014

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2014 r. wyniosło 3980,82 zł.

Główny Urząd Statystyczny na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm. 1) wydał komunikat o powyższej treści.

We wrześniu 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3900,26 zł.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2014 r. w stosunku do września 2014 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).