Uprawnienie nie są dane na zawsze – stawiamy na rozwój związku

W dniach 17-18.04.2015 odbędzie się w Broku spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Przewodniczących ZOZ/MOZ ZZIT. W spotkaniu uczestniczyć będzie ponad 150 osób.

Podczas spotkania zostaną rozdane materiały szkoleniowe, „Vademecum działacza związkowego” – praca zbiorowa pod kierunkiem Z. Mierzejewskiego, „Umowy o pracę” – informator, „Prawo pracy” – informator, „Mobbing” – opracowanie PIP, „Nowy pracownik – obowiązki pracodawcy” – opracowanie PIP, „Związki zawodowe a przeciwdziałanie dyskryminacji” – podręcznik dobrych praktyk”, „Prawo pracy – pierwsze kroki” – opracowanie PIP, „Stres w pracy – podręcznik pracownika” – opracowanie PIP, „Wynagrodzenie za pracę” – opracowanie PIP, „Zgodnie z prawem i bezpiecznie” – podręcznik dla związkowców, szereg aktualnych ustaw oraz projekt Ustawy o gremiach dialogu społecznego. Dla działaczy związkowych przygotowane są ulotki i plakaty.

Pierwszego dnia zostaną wygłoszone referaty:

1) Rola ZOZ/MOZ w związku (W. Bałuta)
2) System komunikacji, Rady Rynku Pracy (J. Hyjek)
3) Zmiany w systemie sprawozdawczości finansowej (M. Tymcio)
4) Dokumenty wymagane w związku, system sprawozdawczości (W. Kulej)
5) Rozwój związku – kierunki działania (W. Kulej, P. Sadowski)
6) Sekcja młodzieżowa – zasady działania (P. Sadowski)
7) Zmiany w prawie pracy (A. Jankowski)
8) Działania związku http://aapharma.com/generic-kamagra-oral-jelly-mint-for-sale.php przy zmianie właścicielskiej (M. Solecki)
9) Spory zbiorowe – arbitraż (S. Konieczny)
10) Pomoc prawna – informacje i propozycje instytucji zewnętrznej (P. Sadowski)
11) http://aapharma.com/ Działania, które należy podjąć w ZOZ/MOZ aby zwiększyć liczebność związku (Z. Mierzejewski)

Planowany jest generic vermox również konkurs z nagrodami dla Przewodniczących ZOZ/MOZ z wiedzy o prawie pracy.

Następnego dnia odbędą się zebrania: Sekcji Młodych (P. Sadowski), Informacyjne – jak obsługiwać strony internetowe okręgów (J. http://aapharma.com/generic-aldactone-for-sale.php Hyjek), sekcji branżowych: zbrojeniowej, motoryzacyjnej, energetycznej, hutniczej, chemicznej.

Planowane jest spotkanie członków rekomendowanych do Komitetów Monitorujących z Przewodniczącym ZK ZZIT Zygmuntem Mierzejewskim oraz ekspertów tematycznych z Wiceprzewodniczącym ZK ZZIT Bronisławem Urbanem.

Podczas spotkania zostanie rozdana ankieta z kluczowymi pytaniami strategicznymi.

Szkolenie zakończy się podsumowaniem i przyjęciem stosownych rekomendacji.

Z.M.

Brok1

Brok2