Ograniczenie umów terminowych i uprawnienia rodzicielskie – projekty ustaw w Sejmie

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 22-24 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie projektów nowelizacji kodeksu pracy, które zakładają istotne zmiany w zatrudnieniu na czas określony oraz uprawnieniach rodzicielskich.

Projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje ograniczenie możliwości stosowania umów terminowych. Będzie można je zawierać maksymalnie na 33 miesiące, w czasie których można podpisać z pracownikiem maksymalnie 3 umowy terminowe.
Zawarcie czwartej umowy lub kontynuowanie pracy po przekroczeniu 33-miesięcznego limitu będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.

Drugi projekt, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta, zakłada m.in. że 16 z 26 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać nie tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale również w późniejszym terminie (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat). Jednocześnie mężczyźni mają zyskać możliwość wykorzystania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Jeśli parlamentarzyści zdążą z uchwaleniem zmian przed upływem kadencji, nowe przepisy dotyczące uprawnień dla rodziców (z wyjątkami) wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. Z kolei rozwiązania regulujące kwestię zatrudnienia czasowego zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2016 r. (nowelizacja w tej sprawie przewiduje 6- miesięczne vacatio legis po jej ogłoszeniu).