Szkolenie organizowane przez ETUI

W dniach 16-18 maja odbyło się szkolenie organizowane przez ETUI czyli Europejski Instytut Związkowy we współpracy z włoską Centralą Związków Zawodowych UIL w którym Forum Związków Zawodowych reprezentował v-ce przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej ZZIT w „PZL Świdnik” S.A kol. Arek Illek. Szkolenie odbyło się w siedzibie włoskiej centrali związkowej UIL w Rzymie i było okazją do wymiany poglądów na funkcjonowania związków zawodowych w całej Europie.
Szkolenie dotyczyło ważnego obecnie zagadnienia na terenie całej Unii Europejskiej czyli: „Pracownicy się starzeją – to wyzwanie dla związków zawodowych.”
Celami szkolenia było:
– promowanie zrównoważonego zatrudnienia i zagadnienie starzenia się w zdrowiu od pierwszych dni pracowniczego życia,
– działania prewencyjne na rzecz dobrego zdrowia przez redukcję ryzyka, jakie pojawia się w okresie zatrudnienia pracownika,
– analiza dobrych praktyk, doświadczeń,
– analiza prawa dotyczącego BHP w kontekście starzenia się pracowników.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele central związkowych min. z Belgii, Litwy, Rumunii, Estonii, Słowacji, Czarnogóry, Malty, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch i Polski.
Europejski Instytut Związków Zawodowych jest wspieranym przez Komisję Europejską niezależnym centrum badawczym i szkoleniowym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). Jest to organizacja non-profit, której zadaniem jest:
– prowadzenie badań naukowych i monitorowanie problemów europejskich o strategicznym znaczeniu dla świata pracy przy jednoczesnym budowaniu trwałych relacji pomiędzy społecznością akademicką a ruchem związkowym,
– promowanie edukacji i działalności szkoleniowej,
– promowanie programów wzmacniających tożsamość europejskiego ruchu związkowego,
– zapewnienie technicznego wsparcia w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa tak aby promować wysoki poziom standardów BHP dla pracowników w Europie”.