Wybory uzupełniające do Prezydium FZZ

W dniach 23-24 marca 2015 w Spale obradował Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych.

W związku z wygaśnięciem mandatów 2 członków Prezydium FZZ (wiceprzewodniczący Grzegorz Nems i członek prezydium Józef Partyka), będącym konsekwencją wyjścia NSZZ Policjantów ze struktur FZZ, przeprowadzono wybory uzupełniające do Prezydium FZZ.

Na funkcję wiceprzewodniczącego wybrany został Mariusz Tyl (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej) natomiast członkiem Prezydium FZZ został Zygmunt Mierzejewski.