Wybory ZW FZZ w Małopolsce

Wybory odbyły się w Domu Kolejarza przy ul. Filipa 6 w Krakowie.

Na 56 delegatów  z woj. małopolskiego obecnych było 42 delegatów.

Ustępujący Przewodniczący ZW FZZ na Małopolskę kol. Witold Sochacki zrezygnował z kandydowania na następną kadencję – przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Przewodniczącą ZW FZZ w Małopolsce została wybrana kol. Grażyna Gaj (OZZPiP)

http://www.grazynagaj.za.pl/

Wybrano też 6 wiceprzewodniczących:

1. Agata Nocuń – OZZPiP 

2. Paweł Oświęcimka – NSZZ FiPWięziennictwa

3. Wiesław Rajca   – NSZZ Pracowników Policji

4. Adam Odolski – OZZZPRC Azoty Tarnów 

5. Tomasz Surówka – ZZP PKP

6. Krzysztof Szewczyk – ZZIT