Zebranie Zarządu Krajowego ZZIT

W dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się zebranie Zarządu Krajowego ZZIT z udziałem przewodniczących okręgów i przewodniczących sekcji branżowych. Zebranie ZK ZZIT poprzedzone jest posiedzeniem Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Obok standardowych tematów podczas zebrania omawiane będą kwestie związane z VII Krajowym Zjazdem Delegatów planowanym na maj 2017 r. Zjazd kończący kadencję 2012-2017 będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Prezydium ZK ZZIT na posiedzeniu w dniu 24.11.2016 przyjęło szereg rekomendacji dla ZK dotyczących zjazdu.

Obrady odbędą się w hotelu „Arkadia”.