Zygmunt Mierzejewski Sekretarzem Generalnym FZZ

W dniu 28.03.2017 r. Zarząd Główny FZZ powołał Zygmunta Mierzejewskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego FZZ.

Kol. Z. Mierzejewski złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium FZZ oraz rezygnację z udziału w Radzie Dialogu Społecznego.

Zadaniem Sekretarza Generalnego jest nadzór nad przygotowaniem wszelkich projektów uchwał i stanowisk FZZ, koordynowanie i nadzorowanie działalności Branż, struktur terenowych, koordynowanie i nadzorowanie działalności organizacji członkowskich w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.