Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Warszawa

W dniu 29.10 odbyło się od dawna oczekiwane posiedzenie Zespołu. Ze strony OPZZ uczestniczyli w nim: Aleksandra Gabriel i wiceprzewodniczący ZZIT – Zygmunt Mierzejewski. Na wstępie posiedzenia członkowie OPZZ zgłosili wniosek, aby w posiedzeniach ze strony rządowej uczestniczyła osoba decyzyjna. Inaczej posiedzenie Zespołu staje się tylko informacyjnym a nie o to chodzi. Przewodniczący Zespołu S.Wittkowicz … Czytaj dalej

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Łódź

W dniach 22-23 października odbyło się w Łodzi XII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). OPZZ na posiedzeniu reprezentował Członek Prezydium Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Arkadziusz Illek. Gościem specjalnym posiedzenia był Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Dyrektor … Czytaj dalej

Posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł.

W dniach 1-3 paździrnika 2018 roku w OW Jaskółka w Ustroniu, odbyło się posiedzenie Branż OPZZ: Transport, Górnictwo i Energetyka oraz Przemysł. W posiedzeniu pod przewodnictwem przewodniczącego Branży Transport Leszka Miętka udział wziął wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski reprezentujący kierownictwo OPZZ. Zarząd Krajowy ZZIT reprezentowali przewodniczący okręgu śląskiego – członek ZK ZZIT kol. Wojciech Kulej i … Czytaj dalej

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych.

W dniu 24 września w siedzibie CPS Dialog odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem posiedzenia był Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację publiczną aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016-2017. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członkowie Zespołu: Piotr Sadowski Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i … Czytaj dalej