ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Katarzyna Leszcz-Cimoszko w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

Strona 251 z 318
Katarzyna Leszcz-Cimoszko w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

29 października 2014 r. Forum Związków Zawodowych desygnowało Stanisława Taube na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, natomiast Katarzynę Leszcz-Cimoszko na jego zastępcę.

Kol. Katarzyna Leszcz-Cimoszko jest członkiem Zarządu Krajowego ZZIT.

Menu