ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Puławy

Strona 19 z 318

W dniach 1-2.10.20129 r. w Puławach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację Branży Chemicznej w Polsce: problemy oraz plany na przyszłość. Wnioski z bardzo merytorycznych dyskusji ekspertów min. z naszej Sekcji Chemicznej, którzy zdominowali dyskusję będą przesłanką do dalszych prac OPZZ w kierunku stanowisk i uwag do przesyłanych dokumentów strategicznych ze strony Rządu RP.

Poniżej prezentacje przedstawione podczas posiedzenia:

Prezentacja_Sytuacja_Branży_chemicznej_w_Polsce

Komisja-Gospodarki-i-Systemu-Ekonomicznego_OPZZ-1

Komisja-Gospodarki-i-Systemu-Ekonomicznego_OPZZ-2

Menu