ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Nowe władze Okręgu Pomorskiego ZZIT

Strona 213 z 318
Nowe władze Okręgu Pomorskiego ZZIT

W dniu 26 marca 2015 odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Zakładowych/Międzyzakładowych Organizacji Związkowych Okręgu Pomorskiego, której celem było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do władz okręgu.

Poniżej aktualny skład władz.

ZARZĄD OKRĘGU POMORSKIEGO

1)  Katarzyna Leszcz-Cimoszko – Przewodnicząca
2)  Seweryn Konieczny  –  Wiceprzewodniczący
3)  Andrzej Samek – Wiceprzewodniczący
4)  Henryk Duliński – Wiceprzewodniczący
5)  Dorota Bernaś – Sekretarz
6)  Dorota Wawrzyniecka – Skarbnik
7)  Lech Górecki – Członek
8)  Agnieszka Klasa – Członek
9)  Krzysztof Miller – Członek
10) Tomasz Wójcik

KOMISJA REWIZYJNA

1)  Piotr Fibek – Przewodniczący
2)  Chojecki Karol – Członek
3)  Jasiński Tadeusz – Członek
4)  Wiąz Cezary – Członek

Delegaci na Zjazd Krajowy ZZIT

1)  Katarzyna Leszcz-Cimoszko
2)  Piotr Fibek
3)  Henryk Duliński
4)  Seweryn Konieczny
5)  Wiktor Łącki
6)  Mirosław Rybacki
7)  Andrzej Samek
8)  Cezary Wiąz
9)  Ryszard Woźniak

Lista rezerwowa Delegatów na Zjazd Krajowy

1)  Dorota Bernaś
2)  Ebertowska Monika
3)  Agnieszka Klasa
4)  Jerzy Winkowski

 

Menu