ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Odnawialne źródła energii – posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej

Strona 260 z 318
Odnawialne źródła energii – posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej

2 października br. odbyło się w Sejmie pierwsze posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt omawiali urzędnicy Ministerstwa Gospodarki.
W wyniku konsultacji społecznych do tego projektu napłynęło blisko trzysta uwag. Pracownicy ministerstwa pogrupowali je w 24 tematyczne grupy, które zostały przedstawione i omówione na Komisji.
Ta ustawa w założeniu ma określić i „załatwić” wszystkie problemy dotyczące OZE, pozostające dotychczas w Polsce po za prawem.Niestety, już widać, że najważniejsze z nich, jak choćby określenie odległości turbin wiatrowych od siedzib ludzkich , urzędnicy Ministerstwa Gospodarki usiłują scedować do ustaw o gospodarce przestrzennej czy też budownictwa. Zbyt trudny temat.
W posiedzeniu komisji jako przedstawiciel FZZ wziął udział kol. Bronisław Urban.
W swym wystąpieniu zaapelował do posłów, aby tzw. prosumenci – właściciele mikro instalacji energetycznych –
wykorzystujący wytwarzaną energię elektryczną na własny użytek nie musieli być podłączani do sieci energetycznych i mogli korzystać z energii elektrycznej dopiero za ich pośrednictwem.

zrodla_oze

Menu