ul. Świętokrzyska 14, pok. 501 00-050 Warszawa --- KRS 0000125208tel.: 22 828 27 23, tel/fax: 22 828 27 22biuro@zzit.home.pl

Przedstawiciele ZZIT w Zarządzie Wojewódzkim FZZ w Lublinie

Strona 234 z 318
Przedstawiciele ZZIT w Zarządzie Wojewódzkim FZZ w Lublinie

20 stycznia generic diovan 2015 r. odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych województwa lubelskiego.

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego generic caverta brand FZZ woj. lubelskiego został Marek Kołodziejczyk (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP).
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:

– Elżbieta Chodzyńska (NSZZ „Solidarność 80”),
– Marzena Siek (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych),
– Elżbieta Warszawska (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP),
Piotr Sadowski (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników),
– Józef Ćwikliński (Związek Zawodowy Pracowników Policji),
– Andrzej Krakowiak (Ogólnopolskie Zrzeszenie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego).

W skład Prezydium weszła również – jako członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie – Teresa Paczyńska (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników).

Menu